Rust in de Klas… klinkt heerlijk… toch?!

Zowel kinderen als leerkrachten hebben momenten van rust nodig tijdens een schooldag. Momenten waarop ze kunnen ontspannen en de leerstof of gegeven les kunnen ‘verteren’. Even niet ‘DOEN’ maar ‘ZIJN’.

Op school leren kinderen ontzettend veel. Ze leren rekenen, lezen, spelling, omgaan met elkaar en nog veel meer… Veel van wat ze leren heeft te maken met de wereld buiten henzelf. Een wereld vol prikkels en verwachtingen, zowel van de leerkracht als van ouders. Die buitenwereld trekt voortdurend de aandacht. Volle interactieve lessen, klasgenoten, digibord en bijvoorbeeld klasse ipads zorgen voor een continue stroom aan prikkels van buitenaf.

Maar hoe zit het dan met de binnenwereld van kind en leerkracht? Wanneer krijgt die aandacht? Wanneer is er RUST om al de opgedane prikkels te verwerken?
Of om de signalen die het lichaam geeft van spanning, onrust, stress of een te vol hoofd te herkennen en daarnaar te handelen?

Hoog tijd om terug te keren naar de basis en kinderen tools aan te leren waarmee ze leren zorgen voor zichzelf en voor hun binnenwereld. Tools waarbij ze leren hoe ze kunnen omgaan met verschillende emoties en met signalen van onrust en spanning, in de wetenschap dat die bij het leven horen. Tools om te leren hoe ze ontspanning kunnen vinden in een wereld vol drukte.

Op deze manier groeien kinderen op met vertrouwen in zichzelf, omdat ze weten hoe ze zichzelf kunnen helpen als het moeilijk wordt.
Vanuit deze stabiele basis kunnen ze zich dan op een gezonde manier met anderen verbinden.

Rust in de Klas biedt:

 • Directe ontspanning
  Op momenten dat dat nodig is in de groep (bijvoorbeeld wanneer het ‘stormt’ in de klas, of voor een toets, na het buitenspelen of na een intensieve les).
 • Een ‘verteer’ moment
  Voor kinderen om het geleerde te laten bezinken en daarna met hernieuwde focus aan de slag te gaan.
 • Een rust- en oplaad moment
  Wanneer kinderen of leerkracht moe worden. Even uitrusten om daarna met hernieuwde energie weer aan de slag te gaan.
 • Een ontlaad moment
  Om op een rustige manier juist een teveel aan energie los te laten.
 • Gelegenheid om de aandachtsspier te trainen 
  Tijdens de diverse oefeningen leren de kinderen wat aandacht is en hoe die te sturen is. Spelenderwijs leren ze hun aandacht ook steeds een beetje langer vast te houden. Kortom: concentratie wordt bevorderd.
Bij het aanbieden van de rust oefeningen kan zowel van leskaarten gebruik gemaakt worden als van korte instructiefilmpjes via het Digibord.

“Ik ben ervan overtuigd dat de wereld mooier wordt, als we vanuit liefdevolle verbinding met onszelf de verbinding met de ander aangaan! 
Via de methode Rust in de Klas draag ik daar heel graag aan bij.”

Klinkt mooi, maar Is er wel tijd voor zo’n rust- en zelfzorg moment tijdens een volle schooldag?
Jazeker! Rust in de klas brengen is zelfs binnen 5 minuten haalbaar!
In die tijd kun je van een drukke groep een groep meer ontspannen kinderen maken, die hun aandacht naar binnen in plaats van naar buiten richten. 

De methode Rust in de Klas geeft via eenvoudige en praktische oefeningen handvatten om dat voor elkaar te krijgen.

Samenvattend…. Voordelen voor kind en klas:

N

Kinderen krijgen zelfzorg tools op het gebied van omgaan met emoties en spanning en leren zich bewust ontspannen.

Kinderen worden zich bewust van het belang van zorgen voor zichzelf. Kinderen en leerkrachten leren fysieke spanning bij zichzelf te herkennen en leren manieren om die vervolgens los te laten. Ze leren ook signalen van mentale spanning (onrust, stress) te herkennen en manieren om daarmee om te gaan, door de aandacht naar binnen te richten en in rust en stilte te voelen wat hun binnenste hen vertelt.
Deze tools tot zelfzorg vormen een gezonde basis voor kinderen in het omgaan met de uitdagingen van het leven.
N

Het sociale klimaat verbetert.

Wanneer een kind (of een leerkracht) meer in balans is en lekkerder in zijn/haar vel zit, pas dàn kan het er ook zijn voor de ander en zich op een gezonde manier verbinden met de ander. Rust in de Klas draagt bij aan de beweging van IK naar WIJ, van INDIVIDU naar SAMEN!
In een ontspannen sfeer waar kinderen zichzelf kunnen en durven zijn en er ruimte is voor hun gevoelens neemt pestgedrag af, omdat er een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen -in zichzelf en anderen- ontstaat.
N

Leerprestaties worden bevorderd.

Doordat concentratie wordt getraind, leren kinderen hun aandacht beter bij zichzelf en hun werk te houden. Daarnaast leren ze meer ontspannen om te gaan met prestaties wat het resultaat verbetert. Los daarvan nemen ze gemakkelijker nieuwe lesstof op wanneer ze meer tijd krijgen het al geleerde te ‘verteren’ tijdens rust momenten.
N

Werkhouding wordt geoptimaliseerd.

Door meer ruimte te geven aan ontspanning, starten kinderen daarna met meer energie en aandacht aan de volgende les. Leertijd wordt dus effectiever benut.
Lees het artikel ‘Rust in de klas’ in het onderwijsvakblad OnderWijsTijd.

5 juli 2023 was ik te gast in de podcast van Anne-Marie Stevens (opvoeddeskundige uit RTL4 programma ‘Opvoeden doe je zo’).
Je kunt de aflevering terugluisteren via de Spotify speler.

Maar wacht even.. en de leerkracht dan?

Dat bovenstaande ook direct van invloed is op het welbevinden van de leerkracht is begrijpelijk. Maar bij een zo veeleisende baan is het van belang dat ook leerkrachten bewuster voor zichzelf leren zorgen. Daarover meer op pagina: Rust.. voor de leerkracht!

Voor wetenschappelijke onderbouwing van bovenstaande zie desbetreffende pagina.